Flyers en posters diplomaregister

Op dinsdag 2 april ontvangen alle scholen in het voortgezet onderwijs flyers en posters over het diplomaregister. Deze flyers kunt u meegeven aan leerlingen die geslaagd zijn. De posters kunt u ophangen in school.

Voordelen diplomaregister

Leerlingen kunnen een uittreksel van hun gegevens downloaden uit het diplomaregister. In het diplomaregister staan gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften. Ook de vakken en behaalde cijfers staan hierin.

Een uittreksel uit het diplomaregister is een officieel document en geldig bewijsstuk van behaalde resultaten. Dit kan handig zijn als iemand zijn diploma kwijt is of digitaal moet bewijzen dat hij een diploma heeft behaald, bijvoorbeeld bij een vervolgopleiding. Alleen de gegevens van diploma’s die zijn erkend door het ministerie van OCW staan in het diplomaregister.

Meer informatie

U leest meer over het register op diplomaregister.nl. Hier vindt u ook de digitale versie van de poster en flyer. Wilt u meer posters of flyers? Stuur dan een mail naar diplomaregister@duo.nl.