Controleer de profielcodes van uw vmbo-leerlingen

Door de invoering van de profielen in het vmbo, zijn een aantal oude vmbo- en lwoo-codes voor de bovenbouw dit jaar niet meer toegestaan. Controleer daarom of u de juiste codes hebt gebruikt.

Oude codes

U mag de volgende codes niet meer gebruiken:

  • de codes 0400 en 2210 voor mavo/tl en lwoo
  • de codes 2311 tot en met 3474 voor vmbo

Uitzondering
Is uw school pas in 2017 gestart met de profielen? Dan geldt er een uitzondering voor leerlingen die vorig jaar gezakt zijn en dit schooljaar het 4e leerjaar overdoen. Bij deze leerlingen mag u de oude codes nog wel gebruiken.

Nieuwe codes

Voor leerlingen die dit schooljaar in het 3e leerjaar zitten, of voor het eerst het 4e leerjaar doen, moet u de nieuwe profielcodes gebruiken. De nieuwe codes voor mavo/tl zijn 0470, 0471, 0472, 0473, 2211, 2212, 2213 en 2214. Voor de overige vmbo-leerwegen gebruikt u de nieuwe codes vanaf 6000.

Codes controleren

Wij vragen u om te controleren of de profielcode overeenkomt met de situatie van de leerling. Klopt de code niet meer? Pas deze dan zo snel mogelijk aan, zodat de examenresultaten straks correct zijn.