Bestand advies vo geplaatst (update)

De jaarlijkse bestanden met het schooladvies vo zijn op 3 december in Mijn DUO geplaatst.

Eén keer per jaar levert DUO aan alle vo-scholen een bestand met het oorspronkelijke advies vo, zoals dat door de po-school is afgegeven, voor alle leerlingen in leerjaar 1 t/m 3. De eventueel herziene adviezen staan niet in dit bestand. U vindt de codes die in het bestand staan onder de Tabel schooladvies in BRON.