Aanleveren vakkenpakket examenkandidaten

Wissel zo snel mogelijk het vakkenpakket van uw examenkandidaten uit met BRON. Zo weten de kandidaten sneller of ze worden toegelaten tot de opleiding van hun keuze.

Toelating hogeschool of universiteit

Sinds begin oktober kunnen leerlingen zich via Studielink aanmelden voor een opleiding in het hoger onderwijs. Om te bepalen of de leerling toegelaten wordt, heeft de ho-instelling het vakkenpakket nodig. Als u het vakkenpakket zo snel mogelijk aanlevert, weet de leerling eerder of hij wordt toegelaten. Hij heeft dan nog genoeg tijd om zich eventueel aan te melden voor een andere studie.