Deadline aanlevering cijfers schoolexamen (SE)

U moet de SE-cijfers voor het examenjaar 2018 uiterlijk op 4 mei aanleveren.

10 kalenderdagen voor het CE-examen

U moet de resultaten van het schoolexamen (SE) uiterlijk 10 kalenderdagen voor begin van het centraal examen (CE) aanleveren aan BRON. Dit betekent dat de deadline voor dit jaar 4 mei 2018 is.

Tot dit jaar werd de uiterste datum voor het aanleveren van de SE-cijfers aangegeven in werkdagen. Dit jaar gaat het echter om 10 kalenderdagen voor aanvang van het CE.

Wijzigingen

Tot 3 kalenderdagen voor het CE kunt u nog wijzigingen doorgeven op het SE-cijfer. Daarna mag u de cijfers niet meer wijzigen zonder toestemming van de Inspectie van het Onderwijs.