Naar Nieuwsoverzicht

Registratie Instellingen en Opleidingen

De komende maanden wordt gewerkt aan de invoering van Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) in het vo.

Wat is RIO?

In RIO kunnen onderwijsinstellingen hun eigen organisatiestructuur en onderwijsaanbod registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen in het onderwijsveld. RIO zal uiteindelijk worden gebruikt voor bijvoorbeeld BRON, Vensters VO (inclusief Scholen op de kaart), toezicht, gemeentelijke websites en schoolgidsen.

Met RIO kan een school bijvoorbeeld:

  • Het huidige onderwijsaanbod weergeven zoals deze daadwerkelijk wordt aangeboden.
  • Onderwijslocaties onderscheiden die vallen onder dezelfde school.
  • De ‘roepnaam’ (de naam zoals de school bekend staat) registreren.
  • Samenwerking met andere scholen beter inzichtelijk maken.
  • Zelf contactgegevens op een plek beheren en voor andere partijen beschikbaar stellen.
  • Makkelijker rapportages maken, op basis van bijvoorbeeld onderwijslocatie.

Planning

De planning voor RIO ziet er als volgt uit:

  • Vanaf 1 november gaat RIO live.
  • Vanaf 1 januari 2020 sluit BRON aan op RIO.
  • Vanaf 1 februari 2020 sluit Verzuim aan op RIO.

Contactpersoon

Inmiddels hebben veel besturen een contactpersoon aangewezen om te zorgen dat de gegevens op de juiste manier in RIO worden geregistreerd. Besturen die nog geen contactpersoon hebben doorgegeven, hebben hierover een e-mail ontvangen.

Meer informatie

Meer informatie over RIO vindt u op www.doorontwikkelen-bron.nl en www.rio-onderwijs.nl.