Naar Nieuwsoverzicht

Bekostiging samenwerkingsverbanden onjuist

De bekostiging voor samenwerkingsverbanden is onjuist omdat deze met een foutief aantal leerlingen is berekend.

Het gaat om de volgende bekostigingsonderwerpen:

  • zware ondersteuning materiële instandhouding (mi) samenwerkingsverband vo 2020 (Ofb januari)
  • zware ondersteuning personeel samenwerkingsverband vo 2020-2021 (Ofb april)
  • lichte ondersteuning vo 2020 (Ofb januari)

De normatieve zware ondersteuning en ondersteuningsbekostiging zijn berekend op basis van het aantal leerlingen vo binnen uw samenwerkingsverband op 1 oktober 2019. Bij dit leerlingaantal is het aantal nieuwkomers eerste categorie op 1 oktober 2019 opgeteld. 

Volgens het Bekostigingsbesluit WVO is een nieuwkomer een leerling die vreemdeling als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 is en op 1 oktober (in dit geval 1 oktober 2019) korter dan één jaar in Nederland verblijft. Alleen deze nieuwkomers mogen worden meegeteld in het aantal nieuwkomers vo binnen het samenwerkingsverband op 1 oktober 2019.

In de bekostiging zoals deze was berekend, werden de nieuwkomers eerste categorie op 1 oktober 2019 die meetellen voor de reguliere bekostiging in het kalenderjaar 2020, ook als nieuwkomer meegeteld bij het samenwerkingsverband; dit is onjuist. Hierin wijkt het nieuwsbericht af van de onderbouwingstekst op de beschikking van het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van 15 april 2020.

Nieuw Ofb augustus 2020

Als er binnen uw samenwerkingsverband ‘nieuwkomers eerste categorie’ aanwezig waren op 1 oktober 2019, dan kan het dus zijn dat de bekostiging onjuist (te hoog) is berekend. In dat geval berekenen we deze opnieuw en ontvangt u uiterlijk met het Ofb van augustus 2020 een herziene beschikking.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee