Naar Bekostiging en subsidies

Tegemoetkoming opleidingsscholen

  1. Aspirant-opleidingsscholen
  2. Opleidingsscholen

Opleidingsscholen

Bestaande opleidingsscholen kunnen subsidie krijgen voor het komende schooljaar. Aanvragen kan tot en met 1 juli 2023.

Opgave aantal studenten

In het aanvraagformulier geeft u het aantal studenten op, dat het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling. Dit aantal is de basis voor de berekening van de subsidie van 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023.

Voorwaarden

Welke studenten mag u bij de opgave meetellen?

  • De studenten van een lerarenopleiding die partner is in de opleidingsschool.
  • De studenten voldoen aan de eisen uit de regeling. 

Als voorwaarde om subsidie te kunnen ontvangen geldt:

  • De opleidingsschool leidt elk schooljaar minimaal 60 studenten op. Gebeurt dat niet, dan stopt de subsidie vanaf het daarop volgende schooljaar.

Aanvragen

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Opgave aantal studenten voor tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.'
  2. Op dit formulier geeft u het betreffende aantal studenten op dat het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling.
  3. U dient het formulier uiterlijk 1 juli in bij DUO.

Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw opgave.

Penvoerder

Binnen de opleidingsschool treedt één partner op als penvoerder. Als onder een bestuur meerdere penvoerende scholen vallen, moeten evenzoveel aanvraagformulieren worden ingediend. Een school of instelling kan maar voor één opleidingsschool de penvoerder zijn. De penvoerder vraagt de subsidie aan en ontvangt de subsidie.

Wijzigingen in het penvoerderschap moet u uiterlijk 1 mei melden bij DUO. De wijzigingen gaan dan in per 1 augustus, volgend op de datum waarop de wijziging is doorgegeven.

Subsidiebedrag

Het aantal studenten op de opleidingsschool in het afgelopen schooljaar bepaalt het subsidiebedrag aan de opleidingsscholen. De opleidingsschool ontvangt een vaste voet en een prijs per student. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag voor opleidingsscholen gelijkmatig verdeeld over de subsidieontvangers.

Accreditatie

De subsidie loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin de accreditatietermijn van de betreffende lerarenopleiding eindigt.

Meer informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen staan in Veelgestelde vragen. Voor overige vragen over 'Opgave aantallen studenten opleidingsscholen' neemt u contact op met het Informatiecentrum onderwijs, het Ico.

Inloggen lukt niet

Hebt u nog geen autorisatie voor Mijn DUO en wilt u toch een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO.

Regelgeving

Kijk voor meer informatie over opleidingsscholen in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee