Naar Bekostiging

Bekostiging vo

  1. Bekostiging
  2. Terugmelding bekostigingsgrondslagen
  3. Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel

Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel

Het overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) bevat bekostigingsgegevens op individueel niveau. De bekostigingsgegevens in dit overzicht zijn gebaseerd op de gegevens in BRON. Met het overzicht TBG-I kunt u controleren of deze bekostigingsgrondslagen overeenkomen met de gegevens uit uw administratie.

In het overzicht TBG-I vindt u:

  • De individuele bekostigingsgrondslagen van de leerlingen op uw school;
  • Indien van toepassing, de bekostigingsgrondslagen voor de nieuwkomersbekostiging. 

Bekostigingsgrondslagen omvatten de bekostigingsstatus, eventuele signalen en relevante, aanvullende gegevens.

Voorlopige of definitieve bekostigingsstatus

De TBG-I kent een voorlopige of een definitieve bekostigingsstatus. Op relevante bekostigingsmomenten zet DUO een TBG-I voor u klaar. 

Voorlopige bekostigingsstatus

In dit overzicht ziet u de voorlopige bekostigingsstatussen van de inschrijvingen die meetellen voor het relevante bekostigingsjaar. 

In oktober/november plaatst DUO de TBG-I nieuwkomers peildatum 1 oktober en de TBG-I voorlopige bekostigingsgrondslagen voor het komend kalenderjaar in 1 bestand.

Definitieve bekostigingsstatus

De TBG-I met de definitieve bekostigingsstatus publiceert DUO eenmaal per jaar in augustus/september.

Op basis van deze gegevens wordt de bekostiging definitief vastgesteld.

TBG-I tussentijds aanvragen

U kunt ook zelf een overzicht TBG-I met een voorlopige bekostigingsstatus aanvragen. Klopt er iets niet? Dan corrigeert u dit in BRON.

Aanvragen

Log in op Mijn DUO. Ga naar BRON-(VA)VO en gebruik het TBG-I aanvraagscherm.

Na uw aanvraag

Een op een werkdag vóór 21.00 uur aangevraagde TBG-I kunt u de volgende werkdag downloaden onder 'Bestandsuitwisseling' in Mijn DUO. Bij aanvragen buiten werkdagen is het TBG-I na 1 werkdag beschikbaar.

Wanneer het TBG-I voor uw instelling klaarstaat binnen Mijn DUO, ontvangt u een melding in de mailbox van uw instelling.

Standaard is een TBG-I drie weken beschikbaar via Mijn DUO. Een TBG-I samengesteld op initiatief van DUO is in de zomervakantie 60 dagen beschikbaar.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee