Leerplusarrangement

 

Scholen kunnen aanvullende bekostiging ontvangen voor het leerplusarrangement.

 Het leerplusarrangement heeft als doel om:

  • voortijdig schoolverlaten te verminderen;
  • taalachterstanden te voorkomen;
  • maatwerk te bieden en;
  • leerprestaties van leerlingen te maximaliseren.

Voorwaarden

DUO berekent de bekostiging op basis van het aantal ingeschreven leerlingen dat op de teldatum in een armoede cumulatie (apc)- gebied woont. Een school ontvangt deze bekostiging automatisch als:

de vestigingen voldoen aan de drempels per onderwijssoort
op beide teldatums (2 jaar) de drempel wordt gehaald

DUO berekent de bekostiging op basis van 2 teldatums. Deze datums worden steeds voor 2 jaren vastgesteld:

  • Voor de kalenderjaren 2021 en 2022 gelden de teldatums 01-10-2019 en 01-10-2020.
  • Voor het kalenderjaar 2023 worden er nieuwe teldatums vastgesteld.

Betalingen

DUO stelt de bekostiging uiterlijk in mei van het kalenderjaar vast. Deze bekostiging is verdeeld in maandelijkse gelijke delen. U ontvangt de eerste maand na het vaststellen van de bekostiging ook meteen de eerdere termijnen. Dus van de maanden januari tot en met de maand na het vaststellen. 

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee