Onjuiste verzuimrapportages

In een aantal rapportages staan mogelijk verkeerde gegevens. In de rapportages zijn inschrijvingen van leerlingen op het vavo ten onrechte niet meegeteld.

Het gaat om de volgende rapportages vanaf maart 2019:

  • A01, Uitschrijving zonder Startkwalificatie
  • A02, Herinschrijvers
  • A04, Actuele workload
  • A06, Totaal aantal Uitschrijvingen zonder startkwalificatie
  • B01, Aantal vsv onder bestuur

DUO kan deze rapportages niet met terugwerkende kracht herstellen.

Rapportages november

De programmatuur is inmiddels aangepast. Hierdoor bevatten de verlengde rapportages ( A11, A12, A14) die DUO in november plaatst, wel de juiste gegevens over het convenantjaar 2018-2019.

De overige rapportages die DUO in november plaatst hebben betrekking op het convenantjaar 2019-2020.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee