Omzetting status verzuimmelding bij vrijstelling

Verzuimmeldingen die overlap hebben met een vrijstelling van de leerplichtwet worden vanaf nu ingetrokken.

Met het oog op correcte rapportagecijfers, hebben we op 9 augustus een conversie gedaan van meldingen die in het verleden zijn afgesloten voor overlap met een vrijstelling. Dit heeft geen gevolgen voor de melding zelf, alleen voor de status: de status Afgesloten (G) met RedenMeldingAfgesloten V (Vrijstelling), hebben de status Ingetrokken (I) met RedenIngetrokken V (Vrijstelling) en zonder RedenMeldingAfgesloten. 

In de rapportage 'R01 meldingen per status', is voortaan de nieuwe status te zien.