Nieuwe leerweg in RMC-gegevensleveringen

In de RMC-gegevensleveringen wordt sinds 3 juni in de kolom 'leertraject' de leerweg 'Overig Onderwijs Deeltijd' (ODT) opgenomen. ODT is nieuwe vorm van Overige Opleidingen (OVO).

Het betreft een leerweg in het certificaatgericht onderwijs en is bedoeld voor leerlingen of studenten die werken en zich willen om- of bijscholen. Het is geen traject waarbij een startkwalificatie wordt behaald en wordt niet bekostigd door OCW. Het Programma van Levering is hierop aangepast.