Naar Nieuwsoverzicht

Aangepaste A- en JiKP-rapportages (update 23 november 2020)

Vanaf november zijn de maandelijkse A-rapportages (Absoluut Verzuim) en de JiKP-rapportage aangepast. Dit kan invloed hebben op de cijfers in deze rapportages. Eén van de voorgenomen wijzigingen in de JiKP-rapportage gaat niet door.

Wijzigingen JiKP-rapportage

  • De ondergrens van 16 jaar is uit de rapportage gehaald.
  • Jongeren die het vso verlaten met het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ zouden uit de JiKP-rapportage worden gehaald. Deze wijziging gaat niet door, omdat het kunnen monitoren van deze jongeren een taak van de RMC is.

Wijzigingen A-rapportages

  • De convenantdefinitie vervalt.
  • Bekostigde vavo-inschrijvingen horen bij de startpopulatie.
  • Jongeren die op het moment van uitval jonger dan 23 zijn en geen startkwalificatie hebben, worden in de rapportage opgenomen. Er wordt dus niet meer gekeken naar het peilmoment van 1 oktober, maar naar datum uitval. Zijn ze op 1 oktober 22 jaar, maar bij uitval 23 jaar, dan worden zij niet in de A-rapportage opgenomen.
  • Niet-bekostigde mbo-inschrijvingen en examendeelnemers aan het mbo horen bij de startpopulatie.

Lees het PvL maandrapportages absoluut verzuim voor de volledige definitie.