Extra doorgeven afwezigheid leerling 18+

Als een student van 18 jaar of ouder 5 weken of langer ongeoorloofd afwezig is, dan heeft dit gevolgen voor zijn studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren. De school is dan verplicht om, naast de reguliere verzuimmelding, de afwezigheid van de student via een apart formulier aan DUO door te geven. Dit geldt alleen voor vo-scholieren met een tegemoetkoming scholieren en mbo-studenten met studiefinanciering voor een voltijds beroepsopleiding (bol) op niveau 1 of niveau 2.

5 weken of langer afwezig

U moet de gegevens van een student die 5 weken of langer zonder geldige reden afwezig is aan DUO doorgeven met het formulier Melding Afwezigheid Scholier/student. DUO kan dan bepalen of de student of scholier nog recht heeft op studiefinanciering of tegemoetkoming en hun toelage eventueel omzetten in een lening. 

We wijzen u hier graag nog eens extra op, omdat blijkt dat veel onderwijsinstellingen hier niet van op de hoogte zijn.

Waarom deze aanvullende meldingsplicht?

DUO mag de gegevens uit het verzuimregister in verband met zogeheten ‘doelbinding’ niet gebruiken voor andere doelen. Om een toelage te kunnen bepalen is daarom de extra melding via het formulier nodig.