Definitieve cijfers Namen en rugnummers 2017-2018 (update)

In week 45 (4 t/m 8 november) is het bestand 'Namen en rugnummers' beschikbaar voor vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. Eerder hebben wij ten onrechte gemeld dat dit bestand in week 44 zou worden geplaatst.

Definitieve VSV-cijfers

Het bestand ‘Namen en Rugnummers’ hoort bij de definitieve VSV-cijfers over het schooljaar 2017-2018. De bestandsnaam bevat 'NenR2018D'.

Bestand met startpopulatie

Het bestand met de startpopulatie staat ook klaar in week 45. Dit bestand heeft 'NRSP2018' in de bestandsnaam.

Bestanden ophalen in Mijn DUO

Om de bestanden op te halen in Mijn DUO hebt u de rol 'rapportages verzuim/BRON' nodig. De bestanden blijven na plaatsing nog 3 maanden beschikbaar in Mijn DUO.