Absoluut verzuim mogelijk te hoog

Bij de start van het nieuwe schooljaar ziet u mogelijk een hoger absoluut verzuim in de verzuimrapportages.

Nieuwe school na vakantie

De rapportage absoluut verzuim kan hoger uitvallen door leerlingen die na de zomervakantie naar een andere school gaan. Dit gebeurt als de oude school de leerling al heeft uitgeschreven, maar de nieuwe school de leerling nog niet heeft ingeschreven. Als de nieuwe school de leerling heeft ingeschreven, is hij niet meer zichtbaar in de eerstvolgende verzuimrapportage.