Modellen per keten

Schakelpunt OCW brengt ketenprocesbeschrijvingen en service- en berichtspecificaties per koppelvlak bij elkaar. Dit is een zinnige en zuinige manier om een overzicht te creëren van het gebruik van standaarden en voorzieningen. Dit is van belang voor ketenpartners of hun softwareleveranciers die dit hebben geïmplementeerd of gaan implementeren.

BRON

BRON staat voor Basisregister Onderwijs. Alle scholen en instellingen in Nederland in het voortgezet onderwijs (vo), het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve), het hoger onderwijs (hbo en wo) en alle scholen in het primair onderwijs (po) leveren leerling- of studentgegevens aan aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO valideert deze gegevens aan de hand van het stelsel van basisgegevens (o.a. GBA) en gebruikt deze gegevens voor de eigen processen Bekostiging en Studiefinanciering. Daarnaast heeft DUO de wettelijke taak om door te leveren aan andere uitvoeringsorganisaties (w.o. Gemeenten, Inspectie, CBS) en onderwijsinstellingen. BRON kan ook worden gebruikt door de leerling/student als bewijs van inschrijving/diploma bij vervolgopleidingen, beroepenregisters of werkgevers.