Fuseren

Fusiecompensatie

De regeling compenseert scholen bij een fusie met bijzondere bekostiging. Schoolbesturen en scholen kunnen hiermee de gevolgen van leerlingendaling opvangen. De Regeling fusiecompensatie is om 2 redenen herzien:

  • zorgen dat fuserende scholen ook de komende jaren een goede compensatie krijgen;
  • voorwaarden in de regeling duidelijker maken.

De mogelijke tegemoetkoming is tijdelijk verruimd, tot 1 augustus 2025. De fusieschool ontvangt gedurende 6 schooljaren een aanvullende tegemoetkoming. De nieuwe regeling geldt voor fusies die op of na 1 augustus 2017 plaatsvinden.

BRIN wijzigen

  • Log in op Mijn DUO en gebruik het BRIN-mutatieformulier.

    U vindt alle informatie over gegevens wijzigen op ‘Instellingsgegevens wijzigen'.

Meer informatie

Raadpleeg voor specifieke details de 'Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC’ van 22 mei 2017.