GGL-gegevens leveren en verantwoorden

GGL-gegevenscyclus

De uitwisseling van de GGL-gegevens (Gewogen gemiddelde leeftijden) per BRIN-nummer vindt plaats door aanlevering van een CSV-bestand. Voor de GGL per 1 oktober dient een po-schoolbestuur uiterlijk 1 juli daaropvolgend het formulier Aanbieding Bekostigingsgegevens PO en het ondertekende assurance-rapport in.

Cyclus

  • Lever vóór 1 december het CSV-bestand aan van de GGL van de leraren per 1 oktober.
  • Download in februari het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO' van uw schoolbestuur met het overzicht GGL. U ontvangt hierover jaarlijks een brief van DUO.
  • Controleer het overzicht in het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO' met uw gegevens. 
  • Stuur vóór 1 juli het mede door uw instellingsaccountant getekende formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO' naar DUO, voorzien van een goedkeurend assurance-rapport van de instellingsaccountant over de bekostigingsgegevens

Kijk voor meer informatie over: