BRON en het nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u, als onderwijsinstelling, veel nieuwe in- en uitschrijvingen hebt om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

Aanlevertermijn

De aanlevertermijn voor BRON is 7 dagen. Zodra een leerling of student is in- of uitgeschreven in het administratiesysteem van uw school, moet u dit binnen 7 dagen uitwisselen met BRON.

Inschrijven met bsn

Gebruik het burgerservicenummer (bsn) van de leerling of student voor het uitwisselen met BRON. De persoonsgegevens worden daarmee gecontroleerd bij de Basisregistratie Personen (BRP).

Inschrijven zonder bsn

Heeft de leerling of student geen bsn, bijvoorbeeld omdat hij niet in Nederland woont? Dan wisselt u alle persoons- en adresgegevens uit met BRON. Vervolgens controleert DUO gegevens in de BRP. Blijkt dat de leerling of student inderdaad geen bsn heeft, dan kent DUO hem een onderwijsnummer toe. Hiermee wisselt u voortaan de gegevens van de leerling of student uit.

Komt een leerling of student bij u zonder bsn en is hij al eerder ingeschreven geweest op een Nederlandse school? Achterhaal dan het onderwijsnummer. Dit voorkomt een dubbele registratie in BRON.

Uitwisseling met de gemeente

DUO wisselt de in- en uitschrijvingen uit met de gemeenten om VSVā€™ers goed in beeld te krijgen. Volgt na een uitschrijving geen nieuwe inschrijving? Dan start de gemeente een onderzoek. Zorg daarom dat u nieuwe inschrijvingen zo snel mogelijk doorgeeft, dan neemt de gemeente niet onnodig contact met u op.

Meer informatie

Kijk op uw sectorpagina voor meer informatie over het inschrijven en uitschrijven van leerlingen:

Po
Vo
Vavo
Mbo

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee