Reguliere bekostiging cluster 1 & 2

Prestatiebox

Schoolbesturen ontvangen in de lumpsumbekostiging ook een bedrag voor de zogenoemde prestatiebox. Deze bekostiging is bedoeld voor: 

  1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
  2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
  3. professionele scholen
  4. doorgaande ontwikkellijnen

Bekijk het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs en de Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020

Bedrag

Het bedrag voor schooljaar 2019-2020 is per leerling 196,47 Euro. Zie artikel 41 van de Regeling bekostiging Personeel 2019-2020.

U ontvangt 45.4% van het bedrag in november en 54.6% van het bedrag in maart.

Voor alle (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is het bedrag per leerling gelijk.