IGBO en Europese school

Bekostiging aanvragen

Het bevoegd gezag van een basisschool waaraan een afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) of Europese school is verbonden, ontvangt op aanvraag bekostiging voor personeel en voor materiële instandhouding. 

De voorwaarden staan in artikel 9 van de Regeling bekostiging personeel po 2020-2021.

Aanvragen

Aanvragen voor het schooljaar 2020-2021:

  • Log in op Mijn DUO en vraag de bekostiging aan met het formulier 'Bekostiging voor IGBO' of het formulier 'Bekostiging Europese school.'
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  • De aanvraag moest vóór 1 juli 2020 binnen zijn bij DUO.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd aanvragen

Vraag op tijd aan. Aanvragen die DUO op of na 1 juli van het betreffende schooljaar ontvangt, worden afgewezen.