In het kort

Het bestuur van een basisschool met een afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) of Europese school kan IGBO-bekostiging ontvangen.

Door de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs verandert per 1 januari 2023 de manier van bekostiging voor IGBO.

Bekostiging vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 ontvangt u de bekostiging voor een IGBO-afdeling automatisch. Deze bekostiging vraagt u dan niet meer aan. In plaats hiervan moet de school met een afdeling IGBO in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) per IGBO-leerling aangeven dat deze onderwijs volgt aan een afdeling voor IGBO. Als de leerling geen onderwijs volgt op een IGBO-afdeling, dan wisselt u hierover niets uit met ROD.

Minstens 11 leerlingen
Deze bekostiging ontvangt u alleen als er minstens 11 leerlingen op teldatum 1 februari onderwijs volgden aan de IGBO-afdeling én als u deze leerlingen op tijd heeft geregistreerd in ROD. Tot 8 april 18.00 uur kon u dat vastleggen in ROD.

Registreer bij ‘Afdeling’
In ROD staat straks een nieuw gegeven, namelijk: ‘Afdeling’. Om de IGBO-bekostiging te ontvangen is het belangrijk dat u de leerlingen die onderwijs volgen aan een IGBO-afdeling in ROD registreert bij het veld ‘Afdeling’. De Europese school moet het gegeven Experiment’ registreren in ROD. 

Laatste keer bekostiging aanvragen - schooljaar 2022-2023

Voor het schooljaar 2022-2023 (periode augustus 2022 tot en met december 2022) moet u nog wel de bekostiging zelf aanvragen. Dit is de laatste keer dat u deze zelf aanvraagt. 

Vanaf 5 april kunt u aanvragen. Op die datum is de Regeling bekostiging personeel po 2022-2023 gepubliceerd. 

Meer informatie vindt u bij Bekostiging aanvragen.

Groeibekostiging aanvragen - schooljaar 2021-2022

Voor schooljaar 2021-2022 kunt u Groeibekostiging aanvragen.  

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee