IGBO en Europese school

Bekostiging aanvragen voor Internationaal georiënteerd basisonderwijs en voor Europese school.

Aanvraag bekostiging

Het bevoegd gezag van een basisschool waaraan een afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) of Europese school is verbonden, ontvangt op aanvraag bekostiging voor personeel en voor materiële instandhouding.

De voorwaarden voor het verlenen van bekostiging staan in artikel 8 van de Regeling bekostiging personeel po 2018-2019 etc.

Wat moet u doen?

Aanvraag bekostiging schooljaar 2018-2019

  • Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Bekostiging voor IGBO’ of het formulier ‘Bekostiging Europese school’. 
    U krijgt direct per e-mail een ontvangstbevestiging. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.
  • De aanvraag moest vóór 1 juli 2018 binnen zijn bij DUO.

De voorwaarden voor het verlenen groeibekostiging door een toename van het aantal leerlingen, staan in artikel 8 van de Regeling bekostiging personeel po 2018-2019 etc.

Aanvraag groeibekostiging

Wanneer sprake is van een toename (groei) van het aantal leerlingen, kan onder voorwaarden ook bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding worden aangevraagd.

Wat moet u doen?

Aanvraag groeibekostiging schooljaar 2018-2019

  • Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Bekostiging toename leerlingen IGBO’ of het formulier ‘Bekostiging toename leerlingen Europese school’. 
    U krijgt direct per e-mail een ontvangstbevestiging. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.
  • De aanvraag moet vóór 1 juli 2019 binnen zijn bij DUO.

Op tijd insturen

Aanvragen die DUO op of na 1 juli van het betreffende schooljaar ontvangt, worden afgewezen.

Inloggen lukt niet

Heeft u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het formulier en stuur het naar DUO. Op het formulier moet u kiezen voor IGBO of voor Europese school.

Regel een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.