Naar In het kort

Gegevens bekostiging inzien

  1. In het kort
  2. Dashboard Overzicht statustoekenningen bekostiging (OSB)
  3. Controleren Overzicht vaststelling tellingen (Ovt)
  4. Overzicht financiële beschikkingen (Ofb)

Controleren Overzicht vaststelling tellingen (Ovt)

Elk schoolbestuur ontvangt jaarlijks een Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Dit Ovt bevat de definitieve vaststelling van het aantal leerlingen op de teldatum. U ontvangt elk jaar in maart het Ovt van de teldatum 1 februari.

4 stappen

U controleert het Ovt in 4 stappen:

Stap 1

Controleer in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) of het aantal leerlingen en de leerlinggegevens (inclusief NOAT en NNCA) overeenkomen met het Ovt. Als de gegevens overeenkomen, hoeft u verder geen stappen te ondernemen. Komen de gegevens niet overeen, ga dan verder met stap 2.

Stap 2

Raadpleeg uw LAS. Hierin hebt u de individuele bekostigingssignalen ontvangen. In het OSB-dashboard kunt u de aantallen en de individuele bekostigingssignalen inzien. Vanuit het OSB kunt een bestand van de individuele statustoekenningen downloaden. Gegevens die ná 1 maart, 23.59 uur in het ROD zijn opgenomen, zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Controleer ook of u in het dasboard OSB signalen ziet van leerlingen die niet bekostigd worden. Controleer of dit aantal niet-bekostigde leerlingen overeenkomt met het aantal leerlingen dat u op het Ovt mist.

Stap 3

Als het verschil niet verklaarbaar is door de signalen, heeft er misschien geen (tijdige) uitwisseling met ROD plaatsgevonden. Of er heeft een niet-succesvolle uitwisseling plaatsgevonden.

Naast het raadplegen van uw LAS, kunt u naar de inschrijving in ROD kijken.

Stap 4

Alle gegevens van teldatum 1 februari die bepalend zijn voor de bekostiging, moeten uiterlijk op 1 maart 23.59 uur met ROD zijn uitgewisseld. Ook eventuele signalen die invloed hebben op de bekostiging moeten dan opgelost zijn.

Is dit niet gelukt en klopt daardoor het aantal op het Ovt niet? Dan kunt u tegen het Ovt in bezwaar gaan. U hebt hiervoor 6 weken de tijd.

Meer informatie

Hebt u vragen over het Ovt? Neem contact op met het Informatiecentrum onderwijs (Ico). Hebt u vragen over het registreren en uitwisselen van gegevens met ROD? Neem contact op met de helpdesk ROD primair onderwijs.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee