Bijzondere bekostiging aanvragen

Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3) kan bijzondere bekostiging aanvragen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

  • Op uw school stond(en) op 1 oktober van het vorige schooljaar één of meerdere leerlingen ingeschreven met een ernstige meervoudige beperking;
  • de aanvraag moet uiterlijk op 15 september van het huidige schooljaar door DUO zijn ontvangen.

De definitie van een leerling met een ernstige meervoudige beperking staat in artikel 37 lid 1 van de regeling. Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging ‘leerlingen met een ernstige meervoudige beperking’ in artikel 37 van de regeling 2020-2021.

Aanvragen

  • Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking' voor de aanvraag.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd insturen

De aanvraag moet uiterlijk op 15 september van het huidige schooljaar zijn ontvangen. Een aanvraag die DUO te laat ontvangt, wordt afgewezen.

De minister van OCW beslist uiterlijk in november van het lopende schooljaar op de aanvraag.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.