Beloning aan leraren vso

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan bijzondere bekostiging voor personeel ontvangen, voor de beloning van leraren die les geven aan leerlingen met het uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs'. Vanaf schooljaar 2021-2022 vraagt u deze bijzondere bekostiging niet meer aan. Als uw school voldoet aan de voorwaarden, kent DUO deze bekostiging vanaf nu automatisch toe.

Voorwaarden

  • Er zitten minimaal 7 leerlingen met het uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs' op de school;
  • deze leerlingen waren op 1 oktober 2020 op de school ingeschreven en zijn uiterlijk op 1 december 2020 in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) opgenomen. 

Het bekostigingsbedrag wordt gebaseerd op het aantal leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs dat op 1 oktober 2020 op de school is ingeschreven en uiterlijk op 1 december 2020 in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) is opgenomen. 

Regelgeving

Meer informatie leest u in artikel 38 Link opent externe pagina  van de regeling 2021-2022.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee