Bijzondere bekostiging aanvragen

Asielzoekers in procesopvang- en gezinslocaties

Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekers in opvanglocaties en gezinslocaties die onderwijs volgen op de school. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

  • De school had minimaal 1 asielzoeker op 1 oktober van het vorige schooljaar;
  • De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring van het bevoegd gezag dat in de leerlingenadministratie documenten zijn opgenomen, waarin het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de school noemt als opvang school voor deze kinderen. Dit geldt voor het aantal asielzoekers dat in de aanvraag is opgenomen.
  • de aanvraag moet vóór 1 juli van het lopende schooljaar door DUO zijn ontvangen.

Meer informatie over bijzondere bekostiging voor opvang van deze asielzoekers vindt u in artikel 35 van de regeling 2020-2021. In lid 1 staat wat een asielzoeker is volgens de wet. 

Aanvragen

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Opvang asielzoekers in procesopvang- en gezinslocaties'.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  2. Het formulier moet vóór 1 juli van het lopende schooljaar door DUO zijn ontvangen.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk in september van het lopende schooljaar.

Op tijd insturen

Voor het schooljaar 2020-2021 moet de aanvraag vóór 1 juli 2020 bij DUO zijn, anders wordt deze afgewezen.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.