Bijzondere bekostiging aanvragen

Scholen kunnen in bepaalde situaties bijzondere bekostiging aanvragen. Deze wordt niet automatisch toegekend op basis van gegevens in BRON.

Aanwezigheid zigeunerkinderen

Een school voor basisonderwijs kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de aanwezigheid van zigeunerkinderen. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

  • Minimaal 4 leerlingen met een culturele Roma- of Sinti- achtergrond bezoeken de school;
  • deze leerlingen bezoeken de school vóór 1 april van het huidige schooljaar;
  • bewaar in uw leerlingadministratie de ingevulde ouderverklaring.

Voeg de ouderverklaring niet bij uw aanvraag. Onder de AVG vernietigt DUO dit document.

Kijk voor de voorwaarden van bijzondere bekostiging ‘aanwezigheid zigeunerkinderen’ in artikel 31 van de regeling 2019-2020.

Alleen aantallen opgeven

De wijziging van het onderwijsachterstandenbeleid per 1 augustus 2019 betreft ook de Aanvraag bijzondere bekostiging aanwezigheid zigeunerkinderen. Vanaf schooljaar 2019-2020 hoeft u voor de aanvraag alleen nog de aantallen op te geven.

Wat moet u doen?

  • Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Aanwezigheid zigeunerkinderen' voor de aanvraag.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  • Bewaar in uw leerlingadministratie de ingevulde ouderverklaring.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd insturen

Een aanvraag voor de periode na 1 april van het huidige schooljaar, wordt afgewezen.

U ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.