Bijzondere bekostiging aanvragen

Aanwezigheid leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti

Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de aanwezigheid van aanwezigheid leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

  • Minimaal 4 leerlingen met een culturele Roma- of Sinti- achtergrond bezoeken de school.
  • Deze leerlingen bezoeken de school vóór 1 april van het huidige schooljaar.
  • De school bewaart een bewijsstuk in de leerlingenadministratie. In plaats van de ouderverklaring, mag dit ook het ingevulde aanmeldformulier zijn. Hiermee toont de school aan dat het aantal opgegeven leerlingen klopt.
    Let op, als u het aanmeldformulier bewaart waarin staat dat het gaat om een leerling met een culturele Roma- of Sinti- achtergrond, dan moet de ouder vrijwillig èn uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor het opgeven van deze bijzondere persoonsgegevens (zie Voorbeeld bevraging gegevens).

Voeg de ouderverklaring of het aanmeldformulier van de leerling niet bij uw aanvraag. Onder de AVG vernietigt DUO deze documenten.

Kijk voor de voorwaarden van bijzondere bekostiging ‘aanwezigheid leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti’ in artikel 31 van de regeling 2019-2020 of artikel 30 van de regeling 2020-2021.

Alleen aantallen opgeven

De wijziging van het onderwijsachterstandenbeleid per 1 augustus 2019 betreft ook de Aanvraag bijzondere bekostiging aanwezigheid leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti. Vanaf schooljaar 2019-2020 hoeft u voor de aanvraag alleen nog de aantallen op te geven.

Aanvragen

  • Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'aanwezigheid leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti' voor de aanvraag.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  • Bewaar in uw leerlingadministratie de ingevulde ouderverklaring.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging met een referentienummer. Deze geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd insturen

Een aanvraag voor de periode na 1 april van het huidige schooljaar, wordt afgewezen.

U ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.