Bekostiging tot 1 januari 2023

Registreren in ROD

Voor de personele en materiële bekostiging kijkt DUO naar het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school op 1 oktober 2021 heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit aantal is op 1 december 2021 definitief vastgesteld. Dit ziet u terug in het Ovt.

Voor leerlingen waarvan de gegevens op die uiterste datum niet correct in ROD stonden, ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie hierover vindt u bij Inschrijven leerling. 

Financiële beschikking is verstuurd

Basisscholen ontvangen financiële beschikkingen voor de personele en materiële bekostiging. 

De beschikking van materiële bekostiging werd verstuurd in januari en die van personele bekostiging in april. Met een instellingscode bekijkt u de beschikkingen op Instellingsinformatie (nieuw).

Waar bestaat de bekostiging uit?

Personele bekostiging

De samenwerkingsverbanden ontvangen personele bekostiging voor lichte en zware ondersteuning.

Lichte ondersteuning personeel
Gebaseerd op alle leerlingen in de aangesloten bo-scholen ontvangt het swv bekostiging voor lichte ondersteuning en voor 'schoolmaatschappelijk werk po in het kader van veiligheid en opvang risicoleerlingen'.
De lichte ondersteuning bestaat uit een bedrag per leerling.
De bekostiging voor het maatschappelijk werk bestaat uit een bedrag per eenheid achterstandsscore.

Zware ondersteuning personeel
Het swv krijgt bekostiging zware ondersteuning gebaseerd op alle leerlingen in de aangesloten bo-scholen en sbo-scholen. Het bedrag voor zware ondersteuning is als volgt samengesteld: 

  • bedrag normatieve zware ondersteuning (aantal leerlingen x normbedrag), plus of min het correctiebedrag verevening en;
  • min het bedrag dat is toegekend voor leerlingen in het so bij het swv. 
De kosten voor leerlingen in het so worden direct betaald aan de so-scholen. De bekostiging die een school al ontvangt voor een leerling binnen het swv, wordt onttrokken aan de bekostiging van het betreffende swv.
Materiële bekostiging

De samenwerkingsverbanden ontvangen bekostiging materiële instandhouding voor lichte ondersteuning en zware ondersteuning. Materiële instandhouding is een bekend begrip in de onderwijswereld en wordt vaak afgekort tot ‘de mi’.

Lichte ondersteuning materiële instandhouding
Gebaseerd op alle leerlingen in de aangesloten bo-scholen ontvangt het swv lichte ondersteuning. De lichte ondersteuning bestaat uit een bedrag per leerling.

Zware ondersteuning materiële instandhouding
Gebaseerd op alle leerlingen in de aangesloten bo-scholen en sbo-scholen ontvangt het swv bekostiging zware ondersteuning. Het bedrag voor zware ondersteuning is als volgt samengesteld:

  • bedrag normatieve zware ondersteuning (aantal leerlingen maal normbedrag), plus of min het correctiebedrag verevening en;
  • min het bedrag dat is toegekend voor leerlingen in het so voor wie het swv verantwoordelijk is.
De bekostiging voor zware ondersteuning gaat in eerste instantie naar het swv. Echter, veel leerlingen die zware ondersteuning nodig hebben volgen al onderwijs aan een school voor speciaal onderwijs (so). De bekostiging die een so-school ontvangt voor een leerling voor wie het swv verantwoordelijk is, wordt daarom onttrokken aan de bekostiging van het betreffende swv.
De kosten voor leerlingen in het so worden direct betaald aan de scholen voor so.

Bekijk de regelgeving

Regelgeving

Personele bekostiging

Materiële bekostiging

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee