Aanvullende bekostiging technisch vmbo vso

Een vso-school kan aanvullende bekostiging aanvragen ter verbetering van het technisch onderwijs.

Aanvragen is niet meer mogelijk.

De aanvullende bekostiging bestaat uit 2 onderdelen. Een aanvullende bekostiging per leerling in het technisch onderwijs en een aanvullende bekostiging per leerling in het beroepsgericht vmbo.

Voorwaarden

Aanvullende bekostiging beroepsgericht vmbo

Minimaal 1 leerling volgt in kalenderjaar 2018 of 2019 beroepsgericht vmbo in het 3e of 4e leerjaar.

Aanvullende bekostiging technisch onderwijs

Minimaal 1 leerling volgt in kalenderjaar 2018 of 2019 technisch onderwijs in het 3e of 4e leerjaar én volgt onderwijs in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in 1 van de 3 technische profielen:

  1. Produceren, Installeren en Energie
  2. Bouwen, Wonen en Interieur
  3. Mobiliteit en Transport

De aanvraag moet uiterlijk op 1 mei 2019 door DUO zijn ontvangen.

Bekijk ook de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019.

De aanvullende bekostiging stelt DUO binnen 4 maanden na ontvangst van de aanvraag vast. Het bevoegd gezag ontvangt het bedrag uiterlijk in september 2019.