Geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties

Met het experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties MBO kunnen instellingen in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven een beperkt aantal kwalificaties met regionale specialisatie ontwikkelen en het onderwijs verzorgen.

Voornemen melden

Met de melding via een e-formulier geeft het bevoegd gezag  van een instelling aan het voornemen te hebben om een landelijk deel te ontwikkelen. Instellingen kunnen ook gezamenlijk een melding doen.

Voorwaarden

  • Het landelijke deel is gebaseerd op een bestaande kwalificatie, die is opgenomen in de bijlage bij artikel 5, tweede lid van het Besluit.
  • Per toegestane kwalificatie mag 1 landelijk deel worden ontwikkeld.


Zie Melding en terugmelding ontwikkeling landelijk deel, artikel 9 van het Besluit.

Wat moet u doen

 
U ontvang direct een bevestiging.
Na ontvangst van de melding stelt DUO het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte welke andere instellingen een landelijk deel willen ontwikkelen op basis van dezelfde kwalificatie. Instellingen kunnen contact met elkaar opnemen en gezamenlijk 1 landelijk deel ontwikkelen. Er kan slechts 1 landelijk deel per kwalificatie worden vastgesteld.

Kijk op wetten.nl voor het Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo.