Naar Nieuwsoverzicht

Voorkom dubbele registratie van asielzoekers in ROD

Voorkom dubbele registratie in ROD van jonge asielzoekers. Informeer eerst of er van de jongere al een onderwijsnummer bekend is.

Geef het onderwijsnummer mee

Asielzoekers hebben vaak nog geen burgerservicenummer als ze starten met Nederlands onderwijs. Gaan jonge asielzoekers naar het mbo of vavo dan ontvangt de onderwijsinstelling die de jongere als eerste inschrijft in ROD een onderwijsnummer. Het is belangrijk dat dit nummer bij elke volgende uitwisseling met ROD wordt gebruikt.

Doet u dit niet, dan worden er telkens nieuwe onderwijsnummers aangemaakt voor dezelfde student. Dit heeft als gevolg dat het uw onderwijsinstelling, de volgende onderwijsinstelling maar ook de gemeente veel tijd kost om de administratie op orde te krijgen. Ook kan het zijn dat de student onterecht als voortijdig schoolverlater (vsv’er) wordt meegeteld. 

Geef daarom altijd het onderwijsnummer mee aan de student, zodra het nummer bekend is. Leg uit dat het nummer belangrijk is, als de student naar een andere onderwijsinstelling gaat en dat de nieuwe onderwijsinstelling dit nummer dan nodig heeft.

Geen burgerservice- of onderwijsnummer bekend?

Is het burgerservice- of onderwijsnummer van de student niet bekend? Lever dan voor de identificatie de 'uitgebreide set' persoonsgegevens aan. ROD controleert de gegevens in het persoonsregister van DUO. U ontvangt het burgerservicenummer of onderwijsnummer van de leerling. Neem dit nummer over in uw administratiesysteem. U kunt dan de inschrijving van de student uitwisselen.

Adreswijziging

Hoe geeft u een adreswijziging door:

  • Als het onderwijsnummer bekend is
    Verhuist een leerling die een onderwijsnummer heeft? Wissel het adres dan uit met ROD. Dit doet u met het bericht ‘Identificeren persoon’. Geef daarbij de nieuwe adresgegevens én het onderwijsnummer van de student door.
  • Als het burgerservicenummer bekend is
    Verhuist een student die een burgerservicenummer heeft? Dan hoeft u dit niet uit te wisselen met ROD. DUO ontvangt de nieuwe adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) en geeft dit met een bericht in uw administratiesysteem aan u door.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee