Tegemoetkoming opleidingsscholen

Aspirant-opleidingsscholen kunnen geen aanvraag meer indienen voor subsidie. Ontvangt u al subsidie? Vraag dan subsidie aan voor het komende schooljaar. De tegemoetkomingen staan in 1 subsidieregeling: Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Aspirant-opleidingsscholen

Aanvragen niet meer mogelijk

Scholen in het po, vo en mbo en lerarenopleidingen konden subsidie aanvragen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voor een aspirant-opleidingsschool. Aanvragen is niet meer mogelijk. Voor zover bekend komt er geen nieuwe aanvraagronde.

Informatie over (aspirant-)opleidingsscholen vindt u in de regeling.

Al aspirant-opleidingsschool?

Als de subsidie voor aspirant-opleidingsschool is toegekend dan:

  • ontvangt u de eerste 2 jaar een vast bedrag per schooljaar.
  • ontvangt u voor het 3e en/of 4e jaar een subsidiebedrag op basis van het aantal studenten dat de aspirant-opleidingsschool in het voorafgaande schooljaar heeft opgeleid. Voor het aanvragen van deze subsidie moet u vóór 1 oktober een opgave van het aantal studenten in het voorafgaande schooljaar indienen bij DUO.
    Het formulier en de voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie vindt u op “Opgave aantal studenten opleidingsscholen”.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Kijk op dus-i.nl onder (Aspirant) opleidingsscholen. Op dus-i.nl vindt u meer mogelijkheden van subsidie voor het onderwijs en voor andere onderwerpen.

DUS-I voert subsidies uit van de ministeries van OCW, SZW en VWS. In de kaderregelingen staan de voorwaarden en aanvraagprocedure.
De adres- en contactgegevens van DUS-I vindt u op dus-i.nl/contact.