Naar Coronamaatregelen

Maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus neemt DUO een aantal maatregelen.

  1. Coronamaatregelen
  2. Primair onderwijs
  3. Voortgezet onderwijs
  4. Mbo en vavo
  5. Hoger onderwijs
  6. Inburgering
  7. Verzuim
  8. Wet financieel toezicht

Verzuim

Verzuim melden voor basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen zijn volledig open. Kinderen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand.

Ongeoorloofd verzuim melden is verplicht

Wanneer kinderen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerde onderwijs, zonder geldige reden, is de school verplicht om verzuim te melden. Dit geldt zowel voor fysiek als online onderwijs.

Thuisquarantaine

Blijft een kind thuis vanwege corona-gerelateerde gezondheidsklachten of thuisquarantaine, dan hoeft de school hier géén verzuimmelding van te doen. Bekijk samen met de ouders of afstandsonderwijs mogelijk is. Als het kind vervolgens niet deelneemt aan dit aangeboden online onderwijs, moet de school hier wel een verzuimmelding van doen.

Meer informatie over

Verzuim melden voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Alle middelbare scholen zijn open voor al hun leerlingen. Dat betekent dat alle leerlingen tegelijk fysiek les op school kunnen krijgen.

Fysiek onderwijs: melden verplicht

Voor leerlingen die onderwijs op school volgen, geldt dat die leerlingen verplicht zijn om naar school te komen. Ongeoorloofd verzuim moet gemeld worden op de manier die u gewend bent.

Afstandsonderwijs: melden verplicht

Wanneer leerlingen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerde onderwijs op afstand, zonder geldige reden, is de school verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden.

Thuisquarantaine

Blijft een leerling thuis vanwege corona-gerelateerde gezondheidsklachten of thuisquarantaine, dan hoeft de school hier géén verzuimmelding van te doen. Bekijk samen met ouders en leerlingen of afstandsonderwijs ook mogelijk is. Als de leerling vervolgens niet deelneemt aan dit aangeboden online onderwijs, moet de school hier wel een verzuimmelding van doen.

Eerder melden dan 16 uur in 4 weken

Wanneer u zich zorgen maakt over een leerling die het onderwijsprogramma niet volgt, kunt u al een melding doen voordat de 16 uur in 4 weken is bereikt. Kies hierbij de optie ‘overig verzuim’. U kunt dan samen met de leerplichtambtenaar bepalen welke actie nodig is. Zodra de 16 uur in 4 weken wel is bereikt, moet u hier alsnog een 16x4 melding van doen. 

Meer informatie

  • Het doorgeven van een verzuimmelding vindt u op de pagina Soorten verzuim.
Verzuim melden voor middelbaar beroepsonderwijs

Sinds 15 januari 2022 is voor iedere student weer fysiek onderwijs mogelijk in het mbo. Dat betekent dat alle studenten tegelijk fysiek les op school kunnen krijgen.

Fysiek en afstandsonderwijs: melden verplicht

Ongeoorloofd verzuim moet gemeld worden op de manier die u gewend bent. Dat geldt zowel voor fysiek onderwijs als voor online of afstandsonderwijs.

Thuisquarantaine

Blijft een student thuis vanwege corona-gerelateerde gezondheidsklachten of thuisquarantaine, dan hoeft de school hier géén verzuimmelding van te doen. Bekijk samen met de student of afstandsonderwijs mogelijk is. Als de student vervolgens niet deelneemt aan dit aangeboden online onderwijs, moet de school hier wel een verzuimmelding van doen.

Eerder melden dan 16 uur in 4 weken

Wanneer u zich zorgen maakt over een student die het onderwijsprogramma niet volgt, kunt u al een melding doen voordat de 16 uur in 4 weken is bereikt. Kies hierbij de optie ‘overig verzuim’. U kunt dan samen met de leerplichtambtenaar of RMC-consulent bepalen welke actie nodig is. Zodra de 16 uur in 4 weken wel is bereikt, moet u hier alsnog een 16x4 melding van doen.

Meer informatie

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee