Verzuim

Verzuim melden voor basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven in ieder geval tot en met 7 februari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen kinderen gelden uitzonderingen hierop. Het speciaal onderwijs mag volledig open.

Ongeoorloofd verzuim melden is verplicht

Wanneer kinderen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerde onderwijs op afstand, zonder geldige reden, is de school verplicht om verzuim te melden.

Meer informatie over

Verzuim melden voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Middelbare scholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven in ieder geval tot en met 7 februari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop.

Fysiek onderwijs: melden verplicht

Voor leerlingen die onderwijs op school volgen, geldt dat die leerlingen verplicht zijn om naar school te komen. Ongeoorloofd verzuim moet gemeld worden op de manier die u gewend bent.

Afstandsonderwijs: melden verplicht

Wanneer leerlingen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerde onderwijs op afstand, zonder geldige reden, is de school verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden.

Thuisquarantaine

Blijft een leerling thuis vanwege corona-gerelateerde gezondheidsklachten of thuisquarantaine, dan hoeft de school hier géén verzuimmelding van te doen bij DUO. Bekijk samen met ouders en leerlingen of afstandsonderwijs ook mogelijk is.

Eerder melden dan 16 uur in 4 weken

Wanneer u zich zorgen maakt over een leerling die het onderwijsprogramma niet volgt, kunt u al een melding doen voordat de 16 uur in 4 weken is bereikt. Kies hierbij de optie ‘overig verzuim’. U kunt dan samen met de leerplichtambtenaar bepalen welke actie nodig is. Zodra de 16 uur in 4 weken wel is bereikt, moet u hier alsnog een 16x4 melding van doen.

Meer informatie

Verzuim melden voor middelbaar beroepsonderwijs

Vanaf 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij mbo-instellingen. Voor specifieke groepen studenten gelden uitzonderingen hierop.

Fysiek en afstandsonderwijs: melden verplicht

Vanaf het studiejaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim weer op de reguliere manier moet worden gemeld. Dat geldt zowel voor fysiek onderwijs als voor online of afstandsonderwijs.

Thuisquarantaine

Blijft een student thuis vanwege corona-gerelateerde gezondheidsklachten of thuisquarantaine, dan hoeft de school hier géén verzuimmelding van te doen bij DUO. Bekijk samen met de student of afstandsonderwijs mogelijk is.

Eerder melden dan 16 uur in 4 weken

Wanneer u zich zorgen maakt over een student die het onderwijsprogramma niet volgt, kunt u al een melding doen voordat de 16 uur in 4 weken is bereikt. Kies hierbij de optie ‘overig verzuim’. U kunt dan samen met de leerplichtambtenaar bepalen welke actie nodig is. Zodra de 16 uur in 4 weken wel is bereikt, moet u hier alsnog een 16x4 melding van doen.

Meer informatie