Naar Vragen coronamaatregelen

Maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus neemt DUO een aantal maatregelen.

 1. Vragen coronamaatregelen
 2. Primair onderwijs
 3. Voortgezet onderwijs
 4. Mbo en vavo
 5. Hoger onderwijs
 6. Inburgering
 7. Verzuim
 8. Wet financieel toezicht

Inburgering

Sinds wanneer zijn de cursusinstellingen inburgering weer open voor klassikaal fysiek onderwijs?

Cursusinstellingen inburgering zijn weer open voor klassikaal fysiek onderwijs met ingang van 15 maart 2021. Hierbij wordt de lijn van de openstelling van het MBO gevolgd. Dit betekent dat er maximaal gedurende 1 dag klassikaal onderwijs gegeven kan worden. Voor analfabete inburgeraars kunnen er meer dagen fysiek onderwijs worden gegeven.

Zijn er inburgeringsexamens in 2021?

Vanaf 15 maart gaan de examenplaatsen van DUO weer open.

Wat moet de inburgeraar doen die al een examen had aangevraagd, maar dat niet doorging?

Inburgeraars die al een examen hadden gepland, maar dat vanwege het coronavirus niet doorging, hebben van DUO een brief gekregen. Zij hoeven niet te betalen voor het nieuwe examen.

Hoe zit het met de inburgeringstermijn?
 • In maart, mei en juli 2020 hebben inburgeraars 2 maanden extra tijd gekregen om in te burgeren. De termijnen voor het PVT (participatieverklaringstraject) zijn in de verlengingen meegenomen.
 • In september is besloten tot nogmaals een verlenging van 4 maanden.
 • In december is besloten tot een extra verlenging van 4 maanden voor:
  • inburgeraars die op 13 januari 2021 nog 6 maanden of minder aan inburgeringstermijn over hadden
  • vrijwillige inburgeraars.

Inburgeraars krijgen over elke verleningen een brief van DUO.

Tellen de uren afstandsonderwijs mee voor de urenverklaring?

Bij contracten met een ingangsdatum voor 16 december 2020 geldt het volgende:

 • De gevolgde uren afstandsonderwijs tellen mee voor de inspanningsverplichting en taalscholen mogen deze uren in rekening brengen indien:
  - De inburgeraar schriftelijk akkoord is gegaan met een contract waarin is opgenomen dat de lessen ook in de vorm van afstandsonderwijs worden aangeboden.
  - Ten gevolge van de lockdown het percentage afstandsonderwijs wijzigt
  - De lessen van fysiek onderwijs worden gewijzigd in afstandsonderwijs en de cursist hier schriftelijk mee akkoord is gegaan, tenzij het cursuscontract in deze wijziging voorziet.
 • Het contract waarin is opgenomen dat er afstandsonderwijs wordt aangeboden op of voor 16 december 2020 bij DUO bekend is.
 • De school op of voor 16 december 2020 bij Blik op Werk heeft gemeld dat zij afstandsonderwijs aanbiedt.

Bij contracten met een ingangsdatum vanaf 15 maart 2021 geldt:

 • De uren afstandsonderwijs voor nieuwe contracten vanaf 15 maart 2021 tellen voor reguliere cursisten (niet zijnde analfabeten) mee voor de urenverklaring nadat er tenminste 12 uur fysiek onderwijs gevolgd is.
 • De uren afstandsonderwijs voor nieuwe contracten vanaf 15 maart 2021 tellen mee voor de urenverklaring bij analfabeten nadat er tenminste 48 uur fysiek onderwijs gevolgd is.

Tussen 16 december 2020 en 15 maart 2021 zijn geen contracten afgesloten.

Voor analfabete cursisten gelden twee extra voorwaarden

 • De cursist heeft 48uur klassikaal onderwijs voorafgaand aan het afstandsonderwijs gevolgd.
 • Het betreft analfabete cursisten die bekend zijn met afstandsonderwijs en in staat zijn thuis lessen te kunnen volgen. Hiervoor is een verklaring van de docent afgegeven.

  Overige voorwaarden kunt u vinden in de handleiding ‘Blik Op Werk Keurmerk’.
Hoeveel dagen fysiek onderwijs mag er gegeven worden?
 • Er mag maximaal gedurende één dag per week fysiek onderwijs worden gevolgd. 
 • Analfabete cursisten worden als kwetsbaren beschouwd. Aan kwetsbaren kan gedurende meerdere dagen per week les worden geboden.
 • Analfabete cursisten hebben voorrang op het volgen van fysiek onderwijs.
Per wanneer kan een analfabete inburgeraar het afstandsonderwijs betalen vanuit de DUO-lening?

Dit kan vanaf 6 april 2020.

Mag een (analfabete) inburgeraar de uren afstandsonderwijs uit de DUO-lening betalen?

Dat mag, als de inburgeraar aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden staan in het servicedocument 6 - Blik op Werk Link opent externe pagina .

Mogen analfabete inburgeraars ook afstandsonderwijs volgen?

Ja, vanaf 6 april is dit ook toegestaan voor analfabeten. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Er was al een lopend contract op 16 december 2020.
 • Dit contract was op of voor 16 december 2020 bij DUO aangeleverd.
 • De cursist heeft ingestemd met het omzetten van het klassikaal onderwijs naar afstandsonderwijs, of er is een gemend contract opgesteld.
 • De cursist heeft 48 uur klassikaal onderwijs gevolgd.
 • De cursist heeft ervaring met digitale leermiddelen.
 • De docent heeft een verklaring afgegeven dat de cursist in staat is om thuis lessen te volgen.
Hoe zorgen we ervoor dat cursisten snel toestemming kunnen geven voor afstandsonderwijs?

Hun akkoord is noodzakelijk, maar hoeft niet per se schriftelijk. Het mag ook per mail, sms of app.

Moeten bestaande onderwijscontracten worden aangepast, nu de lesvorm is veranderd van klassikaal naar afstandsonderwijs?

Nee. Het contract zelf hoeft niet te worden aangepast. Maar omdat de vorm van lesgeven tijdelijk veranderd is, moet de cursist daar wel toestemming voor geven. Dat mag per brief, mail, sms of app.

Mogen er nieuwe contracten afgesloten worden?

Vanaf 15 maart is het mogelijk om nieuwe contracten voor inburgeringsonderwijs af te sluiten. Voor deze nieuwe contracten (vanaf 15 maart 2021) geldt dat er door reguliere cursisten (niet zijnde analfabete cursisten) tenminste 12 uur fysiek onderwijs is gevolgd voordat de uren afstandsonderwijs mogen meetellen voor de urenverklaringen.

Meer informatie vindt u in het Servicedocument 6 - Blik op Werk Link opent externe pagina  

Het percentage afstandsonderwijs verandert niet ten opzichte van servicedocument 5 Link opent externe pagina . Afhankelijk van de omstandigheden kan er tot 100% afstandsonderwijs worden gegeven.

Kan de inburgeraar diploma's ophalen?

Nee. DUO blijft de diploma’s tijdelijk per aangetekende post versturen.

Heeft de inburgeraar nu een bewijs nodig van zijn inburgeringsdiploma? Dan kan hij een uittreksel downloaden uit het diplomaregister. Het uittreksel is gratis.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee