Naar Coronamaatregelen

Maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus neemt DUO een aantal maatregelen.

 1. Coronamaatregelen
 2. Primair onderwijs
 3. Voortgezet onderwijs
 4. Mbo en vavo
 5. Hoger onderwijs
 6. Inburgering
 7. Verzuim
 8. Wet financieel toezicht

Inburgering

Sinds wanneer zijn de cursusinstellingen inburgering weer open voor klassikaal fysiek onderwijs?

Vanaf 22 juni 2021 zijn cursusinstellingen voor inburgeringsonderwijs meerdere dagen per week open voor fysiek onderwijs. De RIVM regels zijn van toepassing, zoals de 1,5 meter regel.
Meer informatie vindt u in het servicedocument 7 Link opent externe pagina .

Hoeveel dagen fysiek onderwijs mag er gegeven worden?

Er mag gedurende meerdere dagen per week fysiek onderwijs worden gevolgd. Dit geldt zowel voor reguliere cursisten als ook voor analfabete cursisten.

Mogen er nieuwe contracten afgesloten worden?

Ja, sinds 15 maart is dit mogelijk. 

Voor nieuwe contracten geldt dat voor reguliere cursisten (niet zijnde analfabeten) tenminste 12 uur fysiek onderwijs gevolgd is voordat de uren afstandsonderwijs mogen meetellen. Voor analfabete cursisten geldt dat er tenminste 48 uur fysiek onderwijs gevolgd is voordat de uren afstandsonderwijs mogen meetellen.

Meer informatie vindt u in het servicedocument 7 Link opent externe pagina .

Wat zijn de voorwaarden bij afstandsonderwijs?

De gevolgde uren afstandsonderwijs tellen mee voor de inspanningsverplichting en taalscholen mogen deze uren in rekening brengen indien:

 • Reguliere cursisten (niet zijnde analfabeten) tenminste 12 uur fysiek onderwijs hebben gevolgd voordat de uren afstandsonderwijs mogen meetellen voor de urenverklaring.
 • Analfabete cursisten tenminste 48 uur fysiek onderwijs hebben gevolgd voordat de uren afstandsonderwijs mogen meetellen voor de urenverklaring.
 • De inburgeraar schriftelijk akkoord is gegaan met een contract waarin is opgenomen dat de lessen ook in de vorm van afstandsonderwijs worden aangeboden.
 • Het contract moet voorafgaand aangeleverd zijn bij DUO. 
 • Ten gevolge van de lockdown het percentage afstandsonderwijs wijzigt.
 • De lessen van fysiek onderwijs worden gewijzigd in afstandsonderwijs en de cursist hier schriftelijk mee akkoord is gegaan, tenzij het cursuscontract in deze wijziging voorziet.

Met ingang van 13 juli 2022 geldt:

 • Hett maximaal toegestane percentage afstandsonderwijs bedraagt 50% voor analfabete cursisten. Wel geldt dat er tenminste 48 uur fysiek onderwijs is gevolgd voordat afstandsonderwijs gegeven mag worden. 
 • Voor reguliere cursisten (niet analfabeten) geldt dat uren afstandsonderwijs alleen mogen meetellen voor de urenverklaringen indien maximaal 50% van de overeengekomen cursusuren op afstand is gegeven, en 12 uur fysiek onderwijs is gevolgd voordat afstandsonderwijs gegeven mag worden.

Overige voorwaarden kunt u vinden in de handleiding ‘Blik Op Werk Keurmerk’

Mogen analfabete cursisten ook afstandsonderwijs volgen?

Ja, vanaf 6 april is dit ook toegestaan voor analfabeten. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • De cursist heeft ingestemd met afstandsonderwijs, of er is een gemend contract opgesteld.
 • De cursist heeft 48 uur klassikaal onderwijs gevolgd.
 • De cursist heeft ervaring met digitale leermiddelen.
 • De docent heeft een verklaring afgegeven dat de cursist in staat is om thuis lessen te volgen.
Mag een (analfabete) inburgeraar de uren afstandsonderwijs uit de DUO-lening betalen?

Dat mag, als de inburgeraar aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden staan in  het servicedocument 7 Link opent externe pagina .

Wat moet de inburgeraar doen die al een examen had aangevraagd, maar dat niet doorging?

Inburgeraars die al een examen hadden gepland, maar dat vanwege het coronavirus niet doorging, hebben van DUO een brief gekregen. Zij hoeven niet te betalen voor het nieuwe examen.

Hoe zit het met de inburgeringstermijn?
 • In maart, mei en juli 2020 hebben inburgeraars 2 maanden extra tijd gekregen om in te burgeren. De termijnen voor het PVT (participatieverklaringstraject) zijn in de verlengingen meegenomen.
 • In september is besloten tot nogmaals een verlenging van 4 maanden.
 • In december is besloten tot een extra verlenging van 4 maanden voor:
  • inburgeraars die op 13 januari 2021 nog 6 maanden of minder aan inburgeringstermijn over hadden
  • vrijwillige inburgeraars.

Inburgeraars krijgen over elke verleningen een brief van DUO.

Per wanneer kan een analfabete inburgeraar het afstandsonderwijs betalen vanuit de DUO-lening?

Dit kan vanaf 6 april 2020. Meer informatie vindt u in het servicedocument 7 Link opent externe pagina .

Kan de inburgeraar diploma's ophalen?

Nee. DUO blijft de diploma’s tijdelijk per aangetekende post versturen.

Heeft de inburgeraar nu een bewijs nodig van zijn inburgeringsdiploma? Dan kan hij een uittreksel downloaden uit Mijn diploma's. Dit is mogelijk vanaf 2 weken na de uitslag van het laatste examen. Het uittreksel is gratis.

Op de hoogte gehouden worden?

Het onderwijs is constant in beweging. Wilt u niets missen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee