Planning en stappenplan

Bij het registreren van de gegevens in het portfolio spelen 4 partijen een rol: het schoolbestuur, DUO, CIBG en de leraar. Als schoolbestuur levert u de gegevens aan van alle leraren die werken binnen uw bestuur.

Registratieproces

Het proces verloopt als volgt:

  1. DUO slaat de gegevens van de leraar op en controleert de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).
  2. DUO geeft de gegevens door aan het CIBG, de beheerder van het lerarenportfolio.
  3. De leraar bevestigt zijn gegevens.
  4. De registratie in het nieuwe lerarenportfolio is afgerond.

Stappenplan

  1. Verzamel alle benodigde gegevens. Hiervoor moet u van iedere leraar de benoemingsgrondslag vaststellen.
  2. Beslis of u de gegevens zelf gaat aanleveren of dat u dit uitbesteedt aan een administratiekantoor. Besteedt u het uit, dan moet u het administratiekantoor machtigen (67Kb, pdf).
  3. Gaat u het zelf doen, kies dan hoe u de gegevens aanlevert: via het invoerscherm, het csv-bestand of een machinekoppeling.
  4. Afhankelijk van hoe u gaat aanleveren, moet u soms nog iets regelen om de aanlevering mogelijk te maken. Bijvoorbeeld toegang krijgen tot Mijn DUO of uw softwareleverancier machtigen.
  5. U levert de gegevens van uw leraren aan.
  6. Nadat u gegevens hebt aangeleverd aan DUO, krijgt u een terugmelding. Zo weet u zeker dat de aanlevering is gelukt.

Actueel houden gegevens

Geef wijzigingen in de gegevens van leraren zo snel mogelijk door aan DUO, maar in ieder geval binnen een maand. Zo voorkomt u dat bijvoorbeeld gepensioneerden post krijgen vanuit het lerarenportfolio. Geef ook de gegevens van nieuwe leraren binnen een maand door aan DUO.

Overzicht

Wilt u een overzicht van de aangeleverde gegevens van uw hele instelling of bestuur? Daarvoor kunt u inloggen op Mijn DUO.