Naar Gegevens leraren aanleveren

Bijzondere situaties

Bij het aanleveren van de leraargegevens kunt u lastige situaties tegenkomen. Bijvoorbeeld als een leraar niet in staat is om (op tijd) de vereiste bevoegdheid te halen.

Bsn onbekend

Hebt u geen burgerservicenummer (bsn) van de leraar? De leraar moet u zijn bsn doorgeven. Heeft de leraar niet de Nederlandse nationaliteit en woont hij niet in Nederland? Dan staat hij ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Vanuit hier is er een burgerservicenummer afgegeven. U kunt geen gegevens aanleveren zonder bsn.

Combinatievakken

Bij nieuwe onderwijsvormen worden soms meerdere traditionele vakken gecombineerd. De leraar moet dan bevoegd zijn voor minimaal 1 van de gecombineerde vakken.

Nieuwe vakken

Als de overheid nieuwe vakken invoert, is er altijd een overgangsregeling. Leraren kunnen dan het nieuwe vak al geven, terwijl zij hiervoor hun bevoegdheid halen.

Vakken zonder lesbevoegdheid

Voor sommige vakken bestaat geen lerarenopleiding die opleidt tot een lesbevoegdheid. In het vo kunt u dan erkenning aanvragen van de bekwaamheid van de leraar.

Leraar kan bevoegdheid niet halen

Is het voor de leraar niet mogelijk om zijn bevoegdheid te halen? In het vo kunt u in uitzonderlijke gevallen ontheffing aanvragen van de eisen voor benoembaarheid.