Doorontwikkelen Personenregister kinderopvang

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de gebruikers wordt het Personenregister kinderopvang (PRK) doorontwikkeld.

Enkele voorbeelden

  • Houder zoeken op KvK-nummer
  • Houder ziet BSN bij koppelverzoek
  • Pas betalen na goedkeuring VOG
  • Verplicht emailverificatie

Changeproces

Naast de wijzigingsverzoeken die vanuit wet- en regelgeving of onderhoud worden doorgevoerd, heeft DUO voor nieuwe wijzigingsverzoeken vanuit gebruikers een zogenaamd ‘changeproces’ ingericht. Gebruikerswensen worden drie keer per jaar besproken in een gebruikersoverleg. Hierin een vertegenwoordiging van kinderopvangorganisaties en brancheorganisaties. Gezamenlijk prioriteren zij welke wijzigingsverzoeken opgepakt zouden moeten worden.

Wijzigingsformulier houder

Heeft u zelf wensen of suggesties ter verbetering ten aanzien van het PRK? Met onderstaand wijzigingsformulier kunt u aan DUO doorgeven wat er volgens u moet veranderen aan het PRK. 

Toekomstige wijzigingsverzoeken

Ingediende wijzigingsverzoeken worden op de backlog (lijst) geplaatst, geanalyseerd en waar mogelijk gerealiseerd.

Voorbeelden van wijzigingsverzoeken op deze lijst:
• Notificatie aan houder bij nieuw koppelverzoek
• Exportmogelijkheid gekoppelde personen
• Bericht bij afwijzing koppelverzoek
• Online melding bij succesvolle inschrijving