Nieuwe versie LRK en GIR geïmplementeerd

Op 2 januari 2019 is de nieuwe release van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) ingevoerd. Lees wat er is veranderd.

Algemene wijzigingen

 • Filteren in het publieksportaal
  Het nu is mogelijk om alleen de geregistreerde gastouders met een actieve bemiddelingsrelatie te zien. Dit maakt het zoeken in de lijst makkelijker.

Wijzigingen voor zowel GGD'en als gemeenten

 • Aansluiting geschillencommissie in exportbestand gemeenten
  De aansluitdatum bij de geschillencommissie wordt in het exportbestand gemeenten weergegeven. Als een houder niet langer is aangesloten bij de geschillencommissie, blijft het veld aansluitingsdatum vanaf 3 januari leeg. Een leeg veld betekent dat er geen aansluiting bij de geschillencommissie (meer) is. Dit voorkomt verwarring over de status van de aansluiting bij de geschillencommissie.
 • Bestuurders en rechtspersonen zonder VOG-plicht uitsluiten van de VOG-verificatie
  Bestuurders en rechtspersonen zonder VOG-plicht worden niet meer getoond tijdens de VOG-verificatie in het LRK. U ziet bij deze bestuurders en rechtspersonen dus geen onterechte ‘rode kruizen’ meer tijdens de verificatie.

Overige wijzigingen voor GGD'en

 • Gemeenten bij de geselecteerde GGD tonen
  U kunt in GIR Inspecteren zoeken naar inspecties in gemeenten binnen uw GGD-regio. Dit maakt het zoeken naar de juiste inspectie makkelijker.
 • Aanpassingen in de standaardbronnenlijst
  De nieuwe bronnenlijst is vanaf 3 januari zichtbaar. Enkele standaardbronnen zijn aangepast. Ook zijn een aantal bronnen toegevoegd.
 • Brief met herstelaanbod voor houder
  Met deze nieuwe brief kunt u het herstelaanbod aan de houder bevestigen. De brief wordt in GIR bij de gegevens van het inspectieonderzoek opgeslagen onder ‘documenten’.

Overige wijzigingen voor gemeenten

 • Redenen statuswijziging aangepast
  Een aantal redenen om statussen te wijzigen bij voorzieningen is aangepast. Om fouten te voorkomen worden redenen die niet meer relevant zijn uit het menu verwijderd.
 • Onderscheid voorgenomen en definitieve besluiten
  Een voorgenomen besluit mag nooit worden gepubliceerd. Op de aanmaak van de brief na, wordt in GIR Handhaven nu geen onderscheid meer gemaakt tussen voornemens en definitieve besluiten. In de werkvoorraad handhaving is in de lijst ‘wel/niet publiceren handhavingsacties’ een nieuwe kolom (V) geplaatst. Voornemens worden in deze nieuwe kolom duidelijk onderscheiden van definitieve besluiten.
 • Automatisch beëindigen bemiddelingsrelaties bij stoppen gastouder of gastouderbureau
  In het LRK staan veel bemiddelingsrelaties actief terwijl het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang de status ‘niet meer geregistreerd’ heeft. Bemiddelingsrelaties van gastouders en gastouderbureaus met deze status worden nu automatisch beëindigd. Dit voorkomt vervuiling in het register en verlaagt de administratieve last van gemeenten.
  Let op! Bemiddelingsrelaties tussen de voorziening voor gastouderopvang en het gastouderbureau moeten echter handmatig en per voorziening worden hersteld nadat de voorziening ten onrechte op ‘niet meer geregistreerd’ heeft gestaan. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor na een foutief doorgevoerde wijziging bij de verkeerde gastouder of het verkeerde gastouderbureau.
 • Aanpassingen in de modelrapporten en veldinstrumenten
  In GIR Handhaven worden brieven aangepast op gewijzigde wet- en regelgeving. Zo wordt in de brieven vermeld dat houders VOG-plichtigen vóór aanvang van de werkzaamheden moeten koppelen in het Personenregister kinderopvang.
 • Nieuwe handhavingsactie ‘niet handhaven na herstelaanbod’
  Na een inspectie met herstelaanbod is makkelijk vast te leggen dat een gemeente niet handhaaft naar aanleiding van het herstelaanbod. Na de invoering van de release kunt u dit nieuwe actietype in GIR Handhaven gebruiken.
 • Aparte kolom voor herstelaanbod
  In de werkvoorraad handhaving onder de tab ‘Met overtredingen’ is een extra kolom HA geplaatst. Met deze kolom kunt u inspecties waar herstelaanbod is toegepast onderscheiden van overige inspecties. In de kolom ziet u de status van het herstelaanbod. In het inspectierapport is zichtbaar welke overtredingen zijn hersteld naar aanleiding van het herstelaanbod.

Kinderopvang