Naar Nieuwsoverzicht

Nieuwe versie LRK en GIR

Op donderdag 1 juli staat de nieuwe versie van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) online. Hier leest u vast wat er voor u verandert.

GGD en gemeente

  • Ouderparticipatiecrèches (opc’s) zijn per 1 juli geformaliseerd in de Wet kinderopvang. Opc’s zijn nu in het LRK herkenbaar als buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf met het kenmerk ‘ouderparticipatiecrèche’.
  • In GIR Extra gegevens zijn documenten alleen zichtbaar voor belanghebbenden. Ook worden documenten na verloop van tijd automatisch verwijderd.
  • Op het tabblad Overzichten in het overheidsportaal is voortaan het e-mailadres van de houder zichtbaar. U vindt het in het csv-bestand bij het Overzicht details houder.

GGD

  • De capaciteitsgegevens van toezichthouders zijn in GIR ook zichtbaar per maand en kwartaal. Zo krijgt u een beter inzicht in de toekomstige werklast.
  • Bij het samenstellen van het csv-bestand op het tabblad Inspectieonderzoeken selecteert u schermlabels. De schermlabels komen nu overeen met de labels in het csv-bestand.

Gemeente

  • In het LRK wordt de functie Raadpleeg GBA uitgeschakeld. Voor het raadplegen van gegevens van meerderjarige huisgenoten kunt u de PRK- en VOG-verificatie gebruiken. Actuele BRP-gegevens van gastouders en eigenaren van eenmanszaken kunt u op houderniveau raadplegen met het wijzigingsicoon bij de persoonsgegevens.
  • In de aanhef van de handhavingsbrieven worden geen geslachtsaanduidingen meer gebruikt.
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee