Controle aanvullende voorwaarden VOG

Iedere houder, functionaris of bestuurder van een kinderopvangorganisatie moet met een geldige VOG in het Personenregister kinderopvang (PRK) staan. Daarnaast gelden voor hen aanvullende voorwaarden.

PRK- en VOG-verificatie

Door middel van de PRK- en VOG-verificatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) wordt rechtstreeks bij Justis gecontroleerd of zij aan al deze voorwaarden voldoen. In de onderstaande gevallen verschijnt een rood kruis onder de kolom ‘VOG-verificatie’.

  • De VOG is te oud. 
  • De VOG is niet afgegeven op de fraude-aspecten 11, 21 en 22.
  • De VOG is niet afgegeven voor ‘Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang’.

Oplossing

Betrokkene vraagt een nieuwe VOG aan bij Justis. De gemeente voert de PRK- en VOG-verificatie nogmaals uit. Is aan alle voorwaarden voldaan, dan is een ‘groen vinkje’ zichtbaar in de kolom ‘VOG-verificatie’.

Personenregister kinderopvang (PRK)

De aanvullende VOG-eisen staan los van de inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK). In het LRK wordt niet gecontroleerd met welke VOG een persoon zich heeft ingeschreven in het PRK. Wie al staat ingeschreven in het PRK (‘groen vinkje’ onder kolom ‘Inschrijving PRK’), hoeft zich niet opnieuw in te schrijven.