Naar Home

Informatieverzoeken sociale diensten

In het kader van de Participatiewet kunnen gemeenten gegevens opvragen bij DUO over hun cliënten.

Informatieverzoeken aan DUO

Op grond van artikel 64 van de Participatiewet kunt u bij DUO informatie opvragen over cliënten. Het gaat dan om gegevens over studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten, opleidingen en diploma’s. Dit kan digitaal via Suwinet of via het Inlichtingenbureau.

Schriftelijk informatieverzoek

Is de informatie die u via Suwinet of via het Inlichtingenbureau heeft opgevraagd niet toereikend? Dan kunt u bij DUO een schriftelijk informatieverzoek indienen. U doet dit met het formulier Informatieverzoek aan Dienst Uitvoering Onderwijs. U moet het formulier op uw eigen briefpapier printen. Per informatieverzoek kunt u informatie opvragen over 1 cliënt.

Toezending

U kunt uw ondertekende verzoek alleen per fax of per post opsturen naar DUO. Vanwege de afhandelingstermijn heeft toezending per fax onze voorkeur.

Het faxnummer is: 050-599 8070

Het postadres is:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Onderwijsvolgers
t.a.v. de AVG-contactpersonen
Postbus 50103
9702 GC Groningen

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee