Naar Uitwisselen contractgegevens

Contractgegevens uitwisselen

Instellingen met het Blik op Werk-keurmerk moeten hun contractgegevens aanleveren aan DUO. Deze gegevens zijn nodig om de wet uit te voeren. U moet de gevolgde uren ONA-cursus elke maand digitaal doorgeven in Mijn DUO, zoals beschreven op deze pagina. Lukt dit niet, dan kunt u samen met de inburgeraar hiervoor het formulier Verklaring Deelname cursus ONA Link opent externe pagina gebruiken.

Van wie

U moet elke maand de gegevens aanleveren over het lopende jaar van:

 • inburgeringsplichtige personen
 • niet-inburgeringsplichtige personen met een lening.

Welke gegevens

U geeft de onder andere volgende gegevens door:

 • burgerservicenummer (bsn)
 • soort cursus: alfabetiseringscursus, inburgeringscursus of NT2-cursus
 • begin- en einddatum cursus
 • aantal ingekochte uren per cursus
 • aantal uren deelname aan cursus (achteraf doorgeven)
 • aantal uren ONA-cursus gevolgd

Wat moet u doen?

 1. Zet de gevraagde gegevens in een csv-bestand.
 2. De naam van het bestand moet als volgt zijn opgebouwd: <BOW-nummer>Aanlevering<Aanleveringdatum>.csv. Bijvoorbeeld 123456Aanlevering20150101.csv.
 3. Log in op Mijn DUO. Kies Uitwisselen bestanden en daarna Versturen bestand.

 4. Upload het bestand en verstuur het. Het soort bestand is ‘inschrijvingen’.

Komt u er niet uit? Raadpleeg dan de Handleiding uitwisselen contracten, facturen en examenresultaten.

Laat in de bestandsnaam eventuele voorloopnullen voor het BOW-nummer weg. Let erop dat ‘Aanlevering’ wordt geschreven met een hoofdletter. De datum in de bestandsnaam moet het formaat jjjjmmdd hebben.

E-learning

Sinds 1 januari 2019 zijn de gevolgde uren online cursus en e-learning niet meer van belang. U geeft alleen het aantal uren door dat de inburgeraar naar school ging. De volgende uren geeft u wel door:

 • Uren e-learning uren die op de school zijn doorgebracht
 • Begeleide praktijkuren
 • Uren die de inburgeraar op school heeft besteed aan het opstellen van zijn portfolio voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

De volgende uren geeft u niet door:

 • Uren e-learning die niet op de school zijn doorgebracht
 • Uren die de inburgeraar buiten de school heeft besteed aan het opstellen van zijn portfolio voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Had u vóór 1 januari 2019 al een contract met de inburgeraar? Dan geldt een overgangsregeling. U geeft dan de uren e-learning die zijn gevolgd tot 1 juni 2019 nog wel door aan DUO.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden gebruikt voor:

 • handhaven Wet inburgering door DUO. Bijvoorbeeld voor het toekennen van verlenging van de inburgeringstermijn bij alfabetisering. Of ontheffing van de inburgeringsplicht bij voldoende inspanning.
 • wettelijke taken van andere instanties

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee