Naar Participatieverklaring

Gegevens kandidaten downloaden

DUO geeft aan gemeenten door welke personen het traject rond de participatieverklaring moeten doen. Daarnaast stelt DUO vast of een persoon wel of geen recht heeft op maatschappelijke begeleiding. De gemeente kan de naam en het burgerservicenummer van de kandidaten downloaden.

Wat moet u doen?

  1. Selecteer uw gemeente en log in op de portal Inburgeren.

  2. Ga naar ‘Downloaden’ en klik op de naam van het bestand.
  3. De gegevens worden nu gedownload als zipfile.

Meer informatie vindt u in de handleiding Participatieverklaringstraject voor gemeenten.

Rollen

Om het bestand te downloaden heeft u de rol ‘Raadplegen gegevens participatieverklaring’ (SCI07) nodig. De beheerder van Suwinet binnen uw gemeente kan u deze rol toekennen.

Het is niet mogelijk om aan hetzelfde account rollen te koppelen voor uitvoering van de WI2007 én de participatieverklaring. Houdt u zich bezig met de WI2007 en met de participatieverklaring? Dan heeft u 2 aparte accounts nodig.

Adresgegevens

De adresgegevens van de kandidaat kunt u achterhalen via het BRP.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee