Naar Nieuwsoverzicht

Verscherpte controle op facturen vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2021 worden de gefactureerde bedragen van een inburgeraar die bij meerdere taalscholen lessen volgde, samengevoegd. DUO controleert dan of de totale declaratie per inburgeraar de grens van € 2.000,- per kwartaal niet overschrijdt.

Facturen opsturen

Heeft uw instelling het Blik op Werk-keurmerk? Dan kunt u de facturen van de cursus of het inburgeringsexamen digitaal bij DUO aanleveren. De facturen worden dan betaald uit de lening van de inburgeraar, als aan de voorwaarden is voldaan.

Maximaal € 2.000,- per inburgeraar

Per inburgeraar mag een instelling per kwartaal maximaal € 2.000,- declareren. Tot 1 januari controleert DUO alleen per instelling of de maximale declaratie wordt overschreden. Er zijn echter inburgeraars die bij verschillende instellingen cursussen volgen. DUO heeft daarom de controle aangepast. Vanaf 1 januari 2021 gaat DUO de facturen van een inburgeraar die bij verschillende instellingen lessen volgt, samenvoegen. Bedraagt de totale declaratie meer dan € 2.000,- per inburgeraar, dan weigert DUO de facturen waardoor de overschrijding ontstaat.

Lopende controles

Tot 1 januari 2021 blijft DUO handmatig beoordelen of er op grond van het factureringsgedrag noodzaak is om de uitbetaling van facturen te weigeren. Is dit het geval, dan krijgt uw instelling hier bericht van.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee