Naar Nieuwsoverzicht

Inburgeringsplicht ISK leerlingen vanaf 2022

Per 1 januari 2022 verandert er iets voor ISK leerlingen aan de hand van de elementcodes waarop zij ingeschreven staan. Tot en met 31 december 2021 worden alle ISK leerlingen die op 1 van de vmbo elementcodes staan ingeschreven, tijdelijk vrijgesteld van de inburgeringsplicht.

Als een ISK leerling in of vanaf 2022 ingeschreven staat op elementcodes op het niveau vmbo kb of bb, dan wordt de betreffende leerling vanaf 2022 bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd inburgeringsplichtig. Er geldt dan geen (tijdelijke of definitieve) vrijstelling van de inburgeringsplicht.

Staat een ISK leerling in of vanaf 2022 ingeschreven op elementcodes die niet vrijstellend zijn (zie bijlage 3 van bijgevoegde brief), dan wordt de betreffende leerling vanaf 2022 bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd inburgeringsplichtig. Dit betekent niet dat een leerling hoeft te stoppen met de opleiding. Er geldt voor deze leerling geen vrijstelling van de inburgeringsplicht. De leerling zal in maximaal 3 jaar moeten inburgeren.

Op dit moment zijn SZW, OCW en DUO met elkaar in gesprek over mogelijkheden tot het verlengen van de inburgeringstermijn voor leerlingen die eerst een niet vrijgestelde opleiding afronden. Als u inschat dat een leerling momenteel op een elementcode staat ingeschreven die niet vrijstelt voor de inburgeringsplicht, terwijl de leerling in de praktijk een ander leerniveau vertoont, adviseren wij u om de elementcode zo snel mogelijk voor de 18e verjaardag van een leerling aan te passen. In de brief zelf (bijlage 3) kunt u zien welke elementcodes niet tot een vrijstelling leiden.

Wat kunt u als school of docent doen?

Het kan zijn dat leerlingen in verwarring zijn over wat ze moeten doen of schrikken van het bericht dat zij inburgeringsplichtig worden. Het is in het belang van de jongere zelf, de verantwoordelijke gemeente en betrokken school dat jongeren zo veel mogelijk hun opleiding afmaken. In de brief vindt u meer informatie en wordt u als ISK school of docent uitgenodigd voor een webinar op 15 december 2021.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee