Naar Nieuwsoverzicht

Bijzondere situaties bij overgangsrecht Wi2013 – Wi2021

DUO ontvangt regelmatig vragen over de overgang van de Wi2013 naar de Wi2021. In dit bericht vindt u meer informatie over het overgangsrecht.

Datum bekendmaking verblijfsrecht bepalend

De inburgeringsplicht ontstaat wanneer iemand verblijfsrecht verkrijgt. De datum bekendmaking bepaalt onder welke wet de inburgeraar moet inburgeren. Voor asielmigranten is dat de datum van de beschikking. Voor gezins- en overige migranten is de datum bekendmaking de datum waarop het verblijfsdocument is opgehaald.

  • Ligt de datum bekendmaking verblijfsrecht vóór 1 januari 2022? Dan valt de inburgeringsplichtige onder de Wi2013.
  • Ligt de datum bekendmaking verblijfsrecht op of ná 1 januari 2022? dan valt de inburgeringsplichtige onder de Wi2021.

Bijzondere situaties

Niet altijd is direct duidelijk onder welke wet de inburgeraar valt. Hieronder vindt u 3 veelvoorkomende situaties, met uitleg. In het document overgangsrecht Link opent externe pagina vindt u een uitgebreidere toelichting. Dit document staat op de website van Divosa.

Diploma behaald op A2-niveau

Heeft de inburgeraar een diploma op A2-niveau behaald? En was hij niet eerder inburgeringsplichtig? Dan kan hij alsnog inburgeringsplichtig zijn onder de WI2021. Onder de Wi2021 geven diploma’s of certificaten op niveau A2 namelijk geen recht meer op vrijstelling van de inburgeringsplicht.

Inburgeren na tijdelijke vrijstelling

Inburgeraars kunnen soms een tijdelijke vrijstelling krijgen zolang zij een opleiding volgen. Breekt de inburgeraar de opleiding af zonder diploma, dan wordt hij opnieuw inburgeringsplichtig. De datum van uitschrijving bij de opleiding bepaalt onder welke wet de inburgeraar valt:

  • Ligt de datum van uitschrijving vóór 1 januari 2022? Dan valt de inburgeraar onder de Wi2013.
  • Ligt de datum van uitschrijving op of ná 1 januari 2022? Dan valt de inburgeraar onder de Wi2021.

Rondt de inburgeraar de opleiding succesvol af? Dan wordt hij definitief vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Er is een uitzondering voor Turkse gezins-of overige migranten. De volledige uitleg vindt u in het document overgangsrecht.

Inburgeraar tijdelijk buiten Nederland

Vertrekt de inburgeraar tijdens de inburgeringsplicht uit Nederland? En keert hij weer terug? Het is niet direct te zeggen welke regels dan gelden. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld hoe lang de inburgeraar uit Nederland is vertrokken, het moment van terugkeer en het type verblijfsdoel. U vindt de verschillende mogelijkheden in het document overgangsrecht.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie:

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee